ZCGDT - Giáp tay bằng da

Còn hàng

1.500.000₫

Giáp da tay handmade - Càng làm tôi càng yêu những sản phẩm từ da . Tôi biết có những sản phẩm sẽ không thực tế cho lắm nhưng tôi vẫn làm, vì tôi thích chúng. - Để cân bằng giữa những sp bán kiếm tiền mua sữa cho con, tôi cũng cần những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, làm vì mình thích, làm để thỏa sức sáng tạo, làm vì cho đã nghiền. -Chúng là những sản phẩm nuôi dưỡng sức sáng tạo của tôi nếu một ngày nào đó tôi cần sự đột phá trong những dòng sản phẩm mới. Những sản phẩm thay đổi quan niệm về túi xách da handmade .

Giáp da tay handmade

- Càng làm tôi càng yêu những sản phẩm từ da. Tôi biết có những sản phẩm sẽ không thực tế cho lắm nhưng tôi vẫn làm, vì tôi thích chúng.

- Để cân bằng giữa những sp bán kiếm tiền mua sữa cho con, tôi cũng cần những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, làm vì mình thích, làm để thỏa sức sáng tạo, làm vì cho đã nghiền.

-Chúng là những sản phẩm nuôi dưỡng sức sáng tạo của tôi nếu một ngày nào đó tôi cần sự đột phá trong những dòng sản phẩm mới. Những sản phẩm thay đổi quan niệm về túi xách da handmade.

 

Sản phẩm liên quan